O škole

ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace
K Rybníku 800 (nová budova školy od roku 2003)
252 42, Jesenice

email: skola@jesenickaskola.cz
datová schránka: kwkp9i4
fax: 241 004 241
IČ: 701 07 017
IZO ředitelství: 000241318


PODATELNA:
pondělí - pátek: 8:00 - 15:00
podatelna@jesenickaskola.cz
(email, datová schránka, pošta, osobně)


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Václav Jakoubek (od 1. 6. 2020)
poverenec@trestech.cz
Mob.: 725 732 424

Více informací o zpracování osobních údajů zde


OZNAMOVATEL PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ:
Ivana Psotová, Ing.
whistleblowing@jesenickaskola.cz
Mob.: 606 030 342

Více informací o oznamování protiprávního jednání zde


ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY:
Budějovická 77 (budova původní školy z 19. století)
252 42, Jesenice
(1. ročník ZŠ a hudební obor ZUŠ)


ZÁKLADNÍ KONTAKTY:

zřizovatel školy

241 021 710

Město Jesenice

mu@mujesenice.cz

ředitel

725 612 619,
241 004 200

Čížkovský Josef, Mgr.

josef.cizkovsky@jesenickaskola.cz

zástupce ředitele pro 1 stupeň ZŠ

725 612 612,
241 004 224

Melichárková Olga, Mgr.

olga.melicharkova@jesenickaskola.cz

zástupce ředitele pro 2 stupeň ZŠ, statutární zástupce ředitele školy

725 612 616,
241 004 224

Pajačová Šárka, Mgr.

sarka.pajacova@jesenickaskola.cz

zástupkyně ředitele pro ZUŠ

725 612 613,
241 004 232

Lvová Blažena

blazena.lvova@jesenickaskola.cz

asistentka ředitele:

606 030 340,
241 004 200

Rabiňáková Markéta

marketa.rabinakova@jesenickaskola.cz

personalistka, ekonomka:

606 030 342,
241 004 225

Psotová Ivana, Ing.

ivana.psotova@jesenickaskola.cz

pokladník:

241 004 227,
725 612 610

Horešovská Michaela

michaela.horesovska@jesenickaskola.cz

vedoucí školní jídelny:

725 612 615,
241 004 227

Truhlářová Dana

dana.truhlarova@jesenickaskola.cz

vedoucí školní družiny:

725 612 618,
241 004 205

Hánová Martina

martina.hanova@jesenickaskola.cz

recepce hlavní vchod:

241 004 201,
725 612 611

 

pouze v provozní době školy

recepce boční vchod do TV:

241 004 202,
725 612 617

 

pouze v době kroužků a pronájmů

kontakty na všechny zaměstnance školy


POKLADNA

pokladní hodiny:
pondělí 8:00 - 10:00  
úterý 9:00 - 11:00 13:30 - 14:30
středa 8:00 - 9:00  
čtvrtek 9:00 - 11:00 13:30 - 14:30
pátek 8:00 - 9:00  

 

PŘEHLED ČÍSEL ÚČTŮ ŠKOLY VEDENÉ U ČSOB a.s., pobočky Praha 4, Na Pankráci 310/60:
(platná od 1. 9. 2016)

ZŠ: 276046181/0300
(běžný účet školy)

ZUŠ: 276045939/0300
(pro platby školného za základní uměleckou školu)

ŠD A ŠK: 276046755/0300 
(pro platby za školní družinu a školní klub)

JÍDELNA: 276046552/0300
(pro platby za stravování)

KROUŽKY A PRONÁJMY:
276046181/0300 (pro platby za pronájmy a kroužky)

VARIABILNÍ SYMBOL PLATEB: (kde ho vzít)
Je evidenční číslo žáka, které přidělí škola každému novému žákovi, který k nám nastoupí do školy a najdete ho po přihlášení do elektronické žákovské knížky vpravo nahoře u jména dítěte, ve výjimečných případech Vám ho na požádání sdělí třídní učitel, případně správce sítě. 

SPECIFICKÝ SYMBOL PLATEB: (kde ho vzít)
Specifický symbol slouží k identifikaci plateb hromadných akcí školy, např. lyžařský výcvik atp., a je vždy uveden v platebních pokynech dané akce školy. 


  počet žáků počet tříd
I. stupeň 413 19
II. stupeň 359 14
celkem 772 33
k datu 1. 3. 2023

Údaje s počtem žáků jsou uvedeny včetně přípravného ročníku a žáků plnící povinnou docházku podle §38 a §41 školského zákona.