Úspěchy žáků

SANREMO JUNIOR 2017

Ze 13 nejlepších finalistů národního kola mezinárodní soutěže SANREMO JUNIOR 2017 pro mladé a talentované zpěváky zvítězila ve finále ČR, které se konalo 22. února v pražské Hybernii, „naše“ NELA DUCHAČOVÁ! Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v květnovém mezinárodním finále v italském Sanremu!

​22. 2. 2017

Naši žáci slavnostně přebírali mezinárodní certifikát z Cambridge University

Při příležitosti nového školního roku bych ráda vyzvedla jeden z mnoha úspěchů, kterých naši žáci dosáhli v uplynulém školním roce, a na který bychom rádi navázali také v roce začínajícím.
Již od otevření naší základní školy spolupracujeme při výuce angličtiny s jazykovou školou Lingua Nova, která se stala v loňském roce jazykovou školou spolupracující s Cambribge University ve Velké Británii. Tato univerzita  testuje  po celém světě znalosti dětí z angličtiny a srovnává jejich úroveň dle mezinárodních standardů. Absolvování cambridgeských kurzů a zkoušek není jen motivační, ale je to dlouhodobý program, připravující děti již od 1. stupně základní školy až po střední školu. V neposlední řadě je pro ně přínosem do budoucna k dobrému uplatnění na trhu práce. Kurzy i zkoušky mají několik úrovní, které na sebe navazují.
Cílem naší školy je připravit děti na život a další úspěšné studium. Ve školním roce 2015-16 tedy dostali i naši žáci novou příležitost. Přímo v budově školy absolvovaly přihlášené děti přípravný kurz k těmto zkouškám, jejichž završením bylo absolvování mezinárodně velmi oceňovaných a prestižních zkoušek Cambridge English, které mohou zlepšit pracovní příležitosti a jelikož jsou mezinárodně uznávané, rozšíří studentům možnost volby studia či zaměstnání. Mnoho středních škol totiž při přijímacím řízení přiznává bodovou bonifikaci žákům, které tyto zkoušky úspěšně absolvovali.
Mezinárodně certifikovaní komisaři přijeli k nám, takže děti skládaly zkoušky v jim známém prostředí. Výsledky byly poslány do Velké Británie, kde je vyhodnocovali komisaři z Cambridge University. 
Všichni naši žáci zkoušky velmi úspěšně absolvovali, několik z nich dokonce získalo maximální možný počet bodů. Je vidět, že všichni pilně pracovali a příprava jak ze strany školy, tak přípravného kurzu, je kvalitní. Díky dobré celoroční práci našich žáků jsme se všichni mohli zúčastnit slavnostního okamžiku a společně s ředitelkou jazykové školy Mgr. Milenou Vorlíčkovou předat našim žákům certifikát vystavený přímo  touto starobylou a špičkovou anglickou univerzitou.
Děkujeme dětem i paním učitelkám z naší školy i z jazykové školy Lingua Nova za výbornou práci a spolupráci. Těšíme se, že se v nastávajícím školním roce k těmto úspěšným angličtinářům přidají i další děti. Veškeré informace o přípravných kurzech obdrží děti počátkem září ve škole.
Ještě jednou gratulujeme úspěšným držitelům mezinárodního certifikátu.

Milena Vorlíčková
Jitka Novotná

září 2016