Výchovný poradce

VÝCHOVNÝ A KARIÉRNÍ PORADCE – Mgr. Eliška Kubů

  • pomáhá při zajišťování vzdělávání dětí se SVP (specifické vzdělávací potřeby, poruchy učení, poruchy chování, žáci nadaní, žáci sociálně znevýhodnění apod.)
  • pomáhá při zajišťování vzdělávání žáků – cizinců
  • zajišťuje kariérové poradenství (pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníku – budoucí volba vhodné střední školy)
  • koordinuje tvorbu individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP – organizační, metodická, evaluační činnost
  • koordinuje tvorbu individuálního výchovného plánu pro žáky s poruchami chování – organizační, metodická, evaluační činnost
  • zpracovává a neustále inovuje agendu všech žáků se SVP
  • informuje rodiče a žáky o přijímacích kritériích na střední školy a víceletá gymnázia
  • provází žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce správným postupem během přijímacího řízení na SŠ
  • individuálně i skupinově pracuje se žáky s různými vzdělávacími, ale i vztahovými problémy

 

Žádost o povolení IVP si můžete stáhnout zde.