Výchovný poradce

VÝCHOVNÝ PORADCE PRO 1. STUPEŇ ZŠ – Ing. Jana Smutná

 

 • pomáhá při zajišťování vzdělávání dětí se SVP (specifické vzdělávací potřeby, poruchy učení, poruchy chování, žáci nadaní, žáci sociálně znevýhodnění apod.)
 • pomáhá při zajišťování vzdělávání žáků – cizinců
 • koordinuje tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP – organizační, metodická, evaluační činnost
 • koordinuje tvorbu individuálního výchovného plánu pro žáky s poruchami chování – organizační, metodická, evaluační činnost
 • individuálně i skupinově pracuje se žáky s různými vzdělávacími, ale i vztahovými problémy

 

 • kontakty:
  • email: jana.smutna@jesenickaskola.cz 
  • telefon: 241 004 212
  • mobil: 724 365 121

VÝCHOVNÝ PORADCE PRO 2. STUPEŇ ZŠ,
KARIÉRNÍ PORADCE – Mgr. Eliška Kubů

 • pomáhá při zajišťování vzdělávání dětí se SVP (specifické vzdělávací potřeby, poruchy učení, poruchy chování, žáci nadaní, žáci sociálně znevýhodnění apod.)
 • zajišťuje komunikaci s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími institucemi
 • pomáhá při zajišťování vzdělávání žáků – cizinců
 • zajišťuje kariérové poradenství (pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníku – budoucí volba vhodné střední školy)
 • koordinuje tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP – organizační, metodická, evaluační činnost
 • koordinuje tvorbu individuálního výchovného plánu pro žáky s poruchami chování – organizační, metodická, evaluační činnost
 • zpracovává a neustále inovuje agendu všech žáků se SVP
 • informuje rodiče a žáky o přijímacích kritériích na střední školy a víceletá gymnázia
 • provází žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce správným postupem během přijímacího řízení na SŠ
 • individuálně i skupinově pracuje se žáky s různými vzdělávacími, ale i vztahovými problémy
 • kontakty:
  • email: eliska.kubu@jesenickaskola.cz 
  • telefon: 241 004 215
  • mobil:   606 030 344