Přijímací řízení ZUŠ

NÁHRADNÍ TERMÍNY přijímacího řízení do ZUŠ

pro školní rok 2021/2022: 14. a 21. června v době od 14 – 16 hodin v hlavní školní budově K Rybníku 800. Týká se zájemců o obor VÝTVARNÝ, TANEČNÍ a LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ, žáků ze školy jesenické i zdiměřické, kde bude zřízeno odloučené pracoviště základní umělecké školy.


Harmonogram přijímacího řízení do základní umělecké školy pro školní rok 2021/2022


PONDĚLÍ 7. 6. HUDEBNÍ OBOR – hra na kytaru, v 1. patře, učebna 7. C

14.00 – 14.30 přihlášení dle abecedy A – K

14.30 – 15.15 přihlášení dle abecedy L – Ř

15.15 – 16.00 přihlášení dle abecedy Ř – Ž

 

PONDĚLÍ 7. 6. HUDEBNÍ OBOR – hra na klavír + ostatní (zpěv, housle, violoncello, flétna, klarinet…) v 1. patře, učebna 4. D a ve 2. patře hudebna

14.00 – 14.30 přihlášení dle abecedy A – K

14.30 – 15.15 přihlášení dle abecedy L – Ř

15.15 – 16.00 přihlášení dle abecedy Ř – Ž

 

PONDĚLÍ 7. 6. v divadelním sále, 3. patro

15.00 – 16.00 TANEČNÍ OBOR a LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR v divadelním sále, 3. patro

Děti si přinesou pohodlné oblečení a cvičky.

 

STŘEDA 9. 6. ve výtvarném ateliéru, 3. patro

14.00 – 16.30 VÝTVARNÝ OBOR

Děti přinesou na ukázku několik svých výkresů (ze školky, ze školy, z domova)

14.00 – 15.00 HUDEBNÍ OBOR – hra na bicí nástroje v přízemí u tělocvičen

Rodiče budou čekat s dětmi před školou, pro děti si budeme chodit!


Přijímací řízení do základní umělecké školy pro školní rok 2021/2022

bude probíhat ve dnech 7. a 9. června do všech oborů: výtvarného, tanečního, literárně-dramatického a hudebního s nabídkou výuky zpěvu sólového a sborového, hry na klavír, housle, violoncello, harfu, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, kytaru, akordeon a bicí nástroje.

Přijímáme děti z prvních a druhých tříd ZŠ podle naplněnosti povolené kapacity školy (350 dětí), mimořádně lze přijmout i děti předškolního věku. Dítě je možné přihlásit do jednoho i více oborů. U dětí zjišťujeme předpoklady pro základní umělecké vzdělávání, kdy cílem je podchytit děti mimořádně talentované, ale i ty s menším nadáním, které se chtějí vzdělávat ve vybraném uměleckém oboru. Nejedná se o zájmový kroužek, kam dítě chodí trávit svůj volný čas, aniž by se muselo věnovat domácí přípravě.

V hudebním oboru zjišťujeme intonační a rytmické předpoklady dítěte: zpěv jednoduché lidové písně s klavírním doprovodem i bez doprovodu v různých tóninách, opakování slyšených tónů, vytleskávání jednoduchých rytmických celků, písničky nebo říkadla.

V tanečním oboru kromě výše uvedeného zjišťujeme pohybové předpoklady (tanec a volný pohyb dle jednoduchých melodií, krok v rytmu apod.)

V literárně dramatickém oboru zjišťujeme předpoklady podobně jako v oboru hudebním, dále správnou výslovnost – dítě přednese krátkou básničku nebo jednoduchá říkadla.

Ve výtvarném oboru budou žáci kreslit a malovat ve výtvarném ateliéru školy na jednoduchá témata (cca 20 – 30 min.), materiál dostanou na místě. Přinesou na ukázku 2 – 3 výtvarné práce, které dělali doma nebo ve škole/školce.

Výtvarný a literárně- dramatický obor budou učitelé ZUŠ vyučovat nově také na detašovaném pracovišti nové základní školy ve Zdiměřicích.

Termín odevzdání přihlášek: 28. května na recepci školy. Přihlášky jsou ke stažení na webu školy.

Přesný rozpis průběhu přijímacího řízení bude zveřejněn na webu školy 31. května (po ukončení přijímání přihlášek).

O přijetí/nepřijetí dostanou rodiče informaci elektronickou poštou do 30. června.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ