Přijímací řízení ZUŠ

Harmonogram přijímacího řízení do základní umělecké školy v Jesenici


PONDĚLÍ 6. června – hlavní školní budova U Rybníka 800

13 – 16 hod. VÝTVARNÝ OBOR, 3. patro, výtvarný ateliér vpravo od výtahu, děti přinesou 3 ukázky (kreslené, malované), které dělali ve škole, v MŠ nebo doma, v ateliéru budou kreslit podle zadání nebo na volné téma

14 – 16 hod. HUDEBNÍ OBOR – AKORDEON, 2. patro vpravo

15 – 17 hod. HUDEBNÍ OBOR – KYTARA, 3. patro vlevo, divadelní sál

 

ÚTERÝ 7. června – hlavní školní budova U Rybníka 800

14 – 15 hod. HUDEBNÍ OBOR – KLAVÍR (B – K, počáteční písmena příjmení dítěte)

15 – 16 hod. HUDEBNÍ OBOR – KLAVÍR (M – W), 1. patro

14 – 17 hod. HUDEBNÍ OBOR – HOUSLE, 1. patro vpravo

14 – 16 hod. HUDEBNÍ OBOR – VIOLONCELLO, 1. patro vlevo

 

ÚTERÝ 7. června – školní budova Budějovická 77 (naproti MÚ)

14 – 17 hod. HUDEBNÍ OBOR – ZPĚV, 1. patro vlevo, u vchodu zvonek č. 5

14 – 17 hod. HUDEBNÍ OBOR – ZOBCOVÁ FLÉTNA/KLARINET, TRUBKA. 2. patro vpravo, zvonek č. 7

 

STŘEDA 15. června – hlavní školní budova U Rybníka 800

14 -16 hod. HUDEBNÍ OBOR – BICÍ NÁSTROJE, přízemí u tělocvičen

 

ČTVRTEK 9. června – hlavní školní budova U Rybníka 800

15 – 16 hod., TANEČNÍ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR, 3. patro vlevo, divadelní sál, děti si vezmou pohodlné oblečení (tričko, legíny, cvičky)

RODIČE smějí s dítětem do budovy, nikoli do třídy/sálu.

VYROZUMĚNÍ o přijetí/nepřijetí dostanou rodiče písemně (e-mail) do 10. 7. 2022

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ

 

Přijímací řízení do základní umělecké školy pro školní rok 2022/2023


bude probíhat ve dnech 6. a 7. června do všech oborů: výtvarného, tanečního, literárně-dramatického a hudebního s nabídkou výuky zpěvu sólového a sborového, hry na klavír, housle, violoncello, harfu, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, kytaru, akordeon a bicí nástroje.

Přijímáme děti  podle naplněnosti povolené kapacity školy (350 dětí). Dítě je možné přihlásit do jednoho i více oborů. U dětí zjišťujeme předpoklady pro základní umělecké vzdělávání, kdy cílem je podchytit děti mimořádně talentované, ale i ty s menším nadáním, které se chtějí vzdělávat ve vybraném uměleckém oboru. Nejedná se o zájmový kroužek, kam dítě chodí trávit svůj volný čas, aniž by se muselo věnovat domácí přípravě.

V hudebním oboru zjišťujeme intonační a rytmické předpoklady dítěte: zpěv jednoduché lidové písně s klavírním doprovodem i bez doprovodu v různých tóninách, opakování slyšených tónů, vytleskávání jednoduchých rytmických celků, písničky nebo říkadla.

V tanečním oboru kromě výše uvedeného zjišťujeme pohybové předpoklady (tanec a volný pohyb dle jednoduchých melodií, krok v rytmu apod.)

V literárně dramatickém oboru zjišťujeme předpoklady podobně jako v oboru hudebním, dále správnou výslovnost – dítě přednese krátkou básničku nebo jednoduchá říkadla.

Ve výtvarném oboru budou žáci kreslit a malovat ve výtvarném ateliéru školy na jednoduchá témata (cca 20 – 30 min.), materiál dostanou na místě. Přinesou na ukázku 2 – 3 výtvarné práce, které dělali doma nebo ve škole/školce.

 

Termín odevzdání přihlášek: 27. května na recepci školy nebo el. poštou na adresu: blazena.lvova@jesenickaskola.cz. Přihlášky jsou ke stažení na webu školy.

Přesný rozpis průběhu přijímacího řízení bude zveřejněn na webu školy po ukončení přijímání přihlášek.

O přijetí/nepřijetí dostanou rodiče informaci elektronickou poštou do 30. června.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ