Úřední deska

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Celý článek

Připomínáme rodičům, aby si zkontrolovali platbu školného za 2. pololetí školního roku 2021/2022. Velká část žáků nemá doposud zaplaceno (splatnost únor 2022!). Pokud nebude školné uhrazeno do 27. 5.…

Celý článek