Ročníkové práce

 


Žáci 9. ročníku vypracovávají pod vedením učitelů ročníkovou práci, kterou na konci roku obhajují před stanovenou komisí. Hodnocení úrovně ročníkové práce žáků 9. ročníku je součástí klasifikace v předmětu český jazyk a v odborném předmětu, jehož téma žák zpracoval. Témata ročníkových prací, z nichž si mohou žáci vybírat, jsou zveřejněna na konci prvního pololetí. Práci odevzdávají žáci v tištěné i elektronické podobě. Úspěšné práce se zařazují do fondu školní knihovny.

Pravidla a šablony jsou k dispozici zde....


9. ročník - témata ročníkových prací pro školní rok 2022/2023

 

Mgr. Tatjana Nadymáčková
1. Malebné Skotsko
2. Lázeňský trojúhelník na seznamu UNESCO
3. Kde domov můj (problém migrace)
4. "Černý" den v dějinách USA (11. 9.)
 
Mgr. Věra Langerová
1. Karel Čapek – život a dílo
2. Publicistický styl - média a společnost
3. První světová válka a její vliv na literární tvorbu českých a světových spisovatelů
    (Jaroslav Hašek, Fráňa Šrámek, ztracená generace - Remarque, Hemingway, Rolland)
 
Bc. Tomáš Schwarzbacher Zeman, DiS.
1. Drogy
2. Jedy
3. Psychické poruchy
4. Psychické poruchy
 
Mgr. Eliška Outlá
1. Památky UNESCO v ČR
2. Paříž - kolébka módy
3. Studená válka
 
Mgr. Šárka Pajačová
1. Triatlon
2. Lyžování – Ester Ledecká
3. Fotbal
 
Mgr. Eliška Kubů
1. Čechoslováci v RAF
2. Černobyl
3. 2. světová válka v Evropě
4. Fukušima 
5. Japonsko
 
Mgr. Tibor Rozsnyó
1. Pablo Picasso - Život a dílo
2. Postimpresionismus
3. Slaví módní návrháři 
4. Slavní módní návrháři
 
Mgr. Olesja Vavrinčíková
1. Kurt Cobain: one of the most influential musicians in the history of alternative rock
2. Metallica: one of the founding "big four" bands of thrash metal
3. Romeo and Juliet: Is Shakespeare still relevant today?
 
Mgr. Věra Brtnová
1. Curie Sklodowska a její přínos chemii
2. Bílkoviny a jejich význam ve výživě
3. Nikotin
 
Mgr. Zuzana Haubová
1. Eating disorders - symptoms, treatment and prevention
2. Gastronomia nacional - La comida mexicana
3. Roald Dahl - books and movies
 
Mgr. Martina Kubíková, DiS.
1. Automutilace dospívajících a dospělých
2. Návykové látky
3. Historie města Prahy
 
Marcela Nevečeřalová
1. 100 let pravidelného rozhlasového vysílání
2. Štěstí Adolfa Heyduka
3. Helena Zmatlíková pro děti
 
Mgr. Jan Purkar + Mgr. Stanislava Otradovcová
1. Potřebuje ČR jaderné elektrárny?
2. Jsou a budou elektromobily budoucností dopravy?
3. Fyzika ve zdravotnictví
 
Irena Mikysková
1. Škodlivý software - počítačové viry 
2. Moderní výtvarné umění
3. Historie výpočetní techniky
 
Martina Panošová
1. Celiakie
2. Historie čokolády
3. Zdravý životní styl
 
Mgr. Markéta Zemanová
1. Traditional festivals in English speaking countries
2. My favourite book, which I have read in English
3. My favourite personality
 
Ing. Karolína Vrbová
1. Výroba potravin a alkoholických nápojů pomocí mikroorganizmů
2. Významní chemici
3. Šifrování
 
Mgr. Beáta Mrázová
1. Roald Dahl and David Wlliams - two legacies
2. Americans and guns
3. British popular music
 
Bc. Tereza Čadová
1. Tajga - fauna a flóra
2. Street dance
3. Sportovní aerobic
4. Ebola
5. Zdravý životní styl
 
Bc. Andrea Jiskrová
1. Tyler Durden - životní příběh rappera
2. Hudební styl Drum and Bass
3. Old school rap
4. Verbální komunikace
5. Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 
Mgr. David Sůva
1. Kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů v ČR
2. CHKO v ČR dle výběru - historie, geologie, fauna, flora
3. Houby a houbaření v ČR, mykologie
 
Marek Eisman
1. Neymar
2. Christiano Ronaldo
3. MS v Kataru
4. Lindsey Vonnová
 
Ing. Bc. Michaela Rejnová
1. Digital Art
3. 3D Printing Technologies and Materials
4. The future of Architecture and Design
 
Mgr. Hana Šundová
1. Jak podnikat v oblasti sportu - podnikání jako podpora mladých sportovních talentů a šance 
    pro sportovce končící kariéru
2. Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování jako "epidemie" současné doby
3. Moje cesta ke knize, moje cesta s knihou, aneb, jak jsem se stal čtenářem/stala čtenářkou
4. Vikingové a jejich stopa v naší historii
 
Mgr. Lenka Salim Vosátková
1. Genocida židovského obyvatelstva za druhé světové války
2. Tutanchamon a jeho hrobka
3. Čarodějnické procesy