Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

školní poradenské pracoviště (ŠPP) tvoří tento tým:

 • Mgr. Eva Hoferková – školní psycholog (606 030 341)
 • Ing. Jana Smutná – výchovná poradkyně pro 1. stupeň (724 365 121)
 • Mgr. Eliška Kubů – výchovná poradkyně pro 2. stupeň (606 030 344)
 • Mgr. Markéta Zemanová – metodik prevence (606 030 345)
 • Mgr. Šárka Pajačová – vedoucí asistentů pedagoga (725 612 616)
 • Mgr. Martina Kubíková – speciální pedagog (241 004 209)

 

 • k standardní činnosti školského poradenského pracoviště patří služby poskytované žákům, jejich zákonným zástupcům, ale také pedagogickým pracovníkům
 • služby poradenského pracoviště jsou žákům poskytovány především v dopoledních hodinách, kdy probíhá výuka
 • rodiče mohou služby poradenského pracoviště využít po domluvení termínu s pracovníkem ŠPP (ke komunikaci využít bakaláře, email, telefon)

 

cíle ŠPP:

 • zlepšení klimatu školy
 • posilování primární prevence
 • zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • práce s třídním kolektivem
 • kariérové poradenství
 • prevence školní neúspěšnosti

 

 • veškerá dokumentace pracovníků ŠPP  je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována (přístup k dokumentaci mají pouze zákonní zástupci daného žáka, příp. daný žák)