Příjímací řízení

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019

Nejpozději do 8. 2. 2019 obdrží zájemci o středoškolské vzdělávání 2 přihlášky na SŠ, zápisový lístek a důležité informace k dovyplnění přihlášek.

Na přihláškách, si prosím, zkontrolujte vyplněné průměry a pak již doplňte zbývající údaje na straně A. Vzor přihlášky a veškeré další náležitosti najdete na webu jesenické školy. Nezapomeňte nejpozději do 1. března 2019 doručit přihlášky na příslušné SŠ.

Zápisový lístek zatím dobře uschovejte a počkejte na rozhodnutí o přijetí na SŠ.


Na níže uvedenou emailovou adresu mi prosím uveďte - adresu SŠ, název a kód oboru, kam se vaše dítě hlásí – je to potřeba kvůli zpracování údajů. Následně pak i zprávu, zda bylo přijato, a konkrétně pro jakou školu jste se rozhodli.

HARMONOGRAM DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

Středoškolské vzdělání s talentovou zkouškou:

 • Do 31. října v případě zájmu zákonný zástupce informuje výchovnou poradkyni.
 • Do 15. listopadu budou žákům předány zápisové lístky a přihlášky s vyplněným průměrem. Zákonný zástupce si překontroluje průměr a poté vyplní veškeré náležitosti na straně A.
 • Zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu.
 • Zápisový lístek si pečlivě uschovejte pro případ přijetí na SŠ.

Klasické středoškolské vzdělání - denní forma:

(týká se i šestiletého a osmiletého gymnaziálního studia)

 • V případě zájmu informují rodiče žáků z 5. a 7. ročníku výchovnou poradkyni - nejpozději do 15. ledna.
 •  Do 8. února budou žákům předány zápisové lístky a přihlášky s vyplněným průměrem. Zákonný zástupce si překontroluje průměr a poté vyplní veškeré náležitosti na straně A.
 • Obě dvě přihlášky jsou vyplněné stejně (na obou je na prvním místě vždy stejná škola, stejně tak na druhém – jsou jako přes kopírák).
 •  Zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášky ředitelům středních škol do 1. března.
 •  Zápisový lístek si pečlivě uschovejte a nezapomeňte v případě přijetí na vámi vybranou SŠ včas doručit – a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

 

Následné kroky po přijímacích zkouškách 

 1. Rozhodnutí o PŘIJETÍ - do 10 dnů musíte odevzdat zápisový lístek. Ten jste obdrželi spolu s přihláškami (pokud ho v termínu neodevzdáte, bude místo nabídnuto jinému uchazeči).
 2. Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ - do 3 dnů podat odvolání. Vše, co by mělo odvolání obsahovat, naleznete na internetovém odkaze: http://www.cermat.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-1404035426.html. V případě konkrétních vzorů odvolání zadejte do internetového vyhledávače „vzor odvolání na střední školu“.
 3. V případě, že po podání odvolání vám přijde rozhodnutí o přijetí, nezapomeňte odevzdat zápisový lístek.

 

Na závěr bych vás ráda poprosila, abyste mi ještě poslali, na které školy se děti hlásí (název, obor, kód…) a následně, kam dítě v následujícím školním roce nastoupí, případně, zda zůstane v jesenické škole.

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:

Mgr. Elišku Kubů – výchovnou poradkyni,
tel: 241004215 e-mail: kubu@jesenickaskola.cz, mob:606030344

Přiložené soubory