Příjímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/2024 KROK ZA KROKEM

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE - připravuje se změna zákona


CO DĚLAT PŘED ODEVZDÁNÍM PŘIHLÁŠKY

 • vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na www.infoabsolvent.cz, www.cermat.cz, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit svoje možnosti
 • podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol
 • poradit se s výchovným poradcem (Mgr. Eliška Kubů – konzultace po dohodě)
 • ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného vzdělání oboru

 

PLÁNOVANÉ ZMĚNY – NÁVRHY – přijímací řízení jaro 2024:

 • ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK možnosti odevzdávání:
  • elektronicky (elektronický podpis, např. přes bankovní identitu)
  • hybridní cesta (elektronicky vyplnit, vytisknout, podepsané v papírové podobě odevzdat/poslat, ale v systému se již objeví)
  • písemně jako v minulých letech - do 20. ÚNORA - školy budou propisovat do systému
 • ověřování prospěchu, razítko od lékaře zatím nejsou informace, jak bude probíhat
 • školy se budou řadit dle preferencí, po přijímacích zkouškách si nebude vybírat, ale systém ho přiřadí podle seznamu škol na přihlášce
 • na přihlášku tři školy, ale zůstávají dva termíny přijímacích zkoušek (vykoná na škole vygenerované systémem dle klíče, aby nedocházelo k přetížení některých škol)
 • počítá se lepší výsledek
 • nově by mohlo dojít k tomu, že někdo, kdo bude mít jen jeden maturitní obor a dva s výučním listem, tak bude konat přijímací zkoušku také 2x
 • nebude se odevzdávat zápisový lístek a nebude odvolací systém (po vyhodnocení se ukáže seznam škol s volnými místy)
 • odvolání proti chybě v testu nebo ve vyhodnocení stále platí
 • vyhodnocení bude trvat déle (ohled na SŠ, které ještě navíc vlastní testy, pohovory)

 

CO DĚLAT DO DOBY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 • připravovat se na přijímací zkoušky
 • škola pořádá přijímací zkoušky:
  • očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky (duben 2024)
  • nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení ohledně náhradního termínu
 • škola nepořádá přijímací zkoušku:
  • očekávat rozhodnutí přijetí/nepřijetí

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

 

STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU (neměly by být změny)

 • do 30. října v případě zájmu zákonný zástupce informuje výchovnou poradkyni
 • do 15. listopadu budou žákům předány zápisové lístky a přihlášky s vyplněným průměrem, zákonný zástupce si překontroluje průměr a poté vyplní veškeré náležitosti na straně A
 • zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu
 • zápisový lístek si pečlivě uschovejte (odevzdává se po rozhodnutí o přijetí na SŠ)
 • nemělo by se měnit ani to, že si žák následně může podat přihlášky na střední školy s přijímací zkouškou na jaře 2024

 

KLASICKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ – DENNÍ FORMA

(týká se i osmiletého a šestiletého gymnázia)

 • bude upřesněno v průběhu školního roku dle informací ministerstva

 

V případě jakýchkoli dotazů informujte:

Mgr. Elišku Kubů – výchovnou poradkyni

tel: 241 004 237

mob: +420 606 030 344

email: eliska.kubu@jesenickaskola.cz, bakaláři