DEN DĚTÍ ANEB VESELÁ ŠKOLA (31. 5. 2019 NA ZBRASLAVSKÉ 68)

Den dětí aneb Veselá škola

Páteční ráno přivítalo prvňáčky jesenické školy na budově Zbraslavská netradičně. Aktovky spaly pod lavicemi a jejich majitelé dostali kartičku se jménem a vyrazili za dobrodružstvím. Pro děti 0. a 1. ročníku připravily paní učitelky celkem sedm stanovišť, aby báječnou motivací naučily děti nejen číst, psát a počítat, ale i hravou formou rozvíjely hrubou a jemnou motoriku – hod míčkem, stavění z kostek, skládání puzzle, slalom, střelba do branky se zavázanýma očima, skládání sirek do krabičky v rukavicích, autíčka na provázku. Ve škole se ozýval smích a bouřlivé povzbuzování. Všichni byli účastníky i vítězi, nejdůležitější bylo kamarádství, spolupráce a pomoc slabším. Děti byly odměněny sladkostmi a drobnými dárky a paní učitelky dostaly jako odměnu zářivý úsměv na dětských tvářích.