ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - UPOZORNĚNÍ NA NOVOU ZPRÁVU V SYSTÉMU KOMENS A OBNOVA ZAPOMENUTÉHO HESLA "SVÉPOMOCÍ"

Vážení rodiče,  
v prvních listopadových dnech byly v systému bakaláři udělány některé změny, které 
mají zpříjemnit práci se systémem. 

1) Byl zprovozněn systém upozornění na novu zprávu v systému Komens, kdy Vám, 
pokud tak odesílatel zatrhne, přijde upozornění na novou zprávu elektronickou poštou. 
Aby však tato služba byla funkční, je třeba mít platné správně vyplněné emailové adresy rodičů v matrice školy. Tedy pokud se adresa liší od té, kterou jste kdysi vepsali do osobního listu žáka, nebo jste neuvedli žádnou, tak Vám tato služba samozřejmě nemůže fungovat. V takovém případě se obraťte na svého třídního učitele a nahlašte mu případně platný email tak, aby ho mohl zadat do karty Vašeho dítěte. 

2) Byl zprovozněn systém, který Vám umožní v případě, že jste zapomněli své přihlašovací údaje, si je vygenerovat sami, stisknutím odkazu ZAPOMENUTÉ HESLO v přihlašovací obrazovce elektronické žákovské knížky. Opět je přepokladem úspěchu správně uvedený Váš platný email v kartě žáka v matrice školy. Pokud ano, systém Vám zašle do vaší poštovní schránky instrukce k obnově hesla. Tato služba nefunguje pro žáky, ti si musí v případě zapomenutí svého přístupu nové údaje nadále vyžádat od třídního učitele. Aby fungovala služba i pro žáky, musel by každý žák mít elektronickou schránku. Pokud by tedy někteří žáci měli o tuto službu také zájem, museli by požádat svého třídního učitele, aby jim zapsal jejich poštovní schránku (pakliže takovou mají) do jejich karty v matrice. Potom už služba funguje stejně jako u rodičů. 

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.