INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍHO AUTOBUSU NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (AKTUALIZACE 14. 9. 2016)

AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AUTOBUSU (AKTUALIZACE 14. 9. 2016) K DISPOZICI POD TÍMTO ODKAZEM.

Vážení rodiče žáků ZŠ Jesenice,

dovolte mi napsat Vám několik informací k provozu školního autobusu na školní rok 2016/2017.

Nejprve několik slov k formě a režimu tohoto projektu. Provoz školního autobusu, respektive svoz a rozvoz žáků základní školy Jesenice je hrazen z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále: MPSV) v celkové částce cca. 1,5 milionu korun na období 2016 – 2018. Tento dotační program má usnadnit uplatnění rodičů žáků ZŠ na trhu práce formou podpory autobusové dopravy do a ze školy. Jde tedy o dotaci adresnou a pro jednoduchost si lze tuto službu představit jako „velké společné taxi“. Pro Vás, rodiče žáků bude služba zcela bezplatná. Není nutné zařizovat OPENCARD, „lítačku“, ani nic jiného. V příštím týdnu dostanete emailem nabídku několika možností, kdy se budeme moci potkat a smlouvy podepsat. Určitě to bude 1. září, popřípadě na prvních třídních schůzkách. V krajním případě můžeme tuto administrativní záležitost dořešit i v týdnu od 5. – 12. 9. 2016. Děti samozřejmě budou moci použít nové školní spoje i bez této smlouvy. Na základě této „dohody“ mezi Městským úřadem a Vámi, která je podmínkou MPSV, se udělají jednoduché kartičky, které budou nahrazovat jízdenku v celém školním roce 2016/2017. Tolik tedy k administrativě a teď již praktické informace.

Místa pro zastavení školního autobusu budou až na několik výjimek zcela totožná se zastávkami autobusu MHD. Budou označena logem „školní bus Jesenice“ stejně jako autobus, který bude tuto přepravu zajišťovat. Školní autobus bude jezdit pouze ve dnech školního vyučování.