INFORMACE PRO RODIČE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Vážení rodiče,

 

níže najdete informace k nadcházejícímu školnímu roku. Jak jistě víte, i nadále jsme nuceni dodržovat opatření v souvislosti s nemocí covid-19, jako je např.:

– dezinfekce rukou při vstupu do školy, před vstupem do jídelny, po použití toalet apod.

– nošení respirátorů nebo roušek ve společných prostorách školy (chodby, šatny, jídelna, toalety) aj.

Podrobné informace, doporučení a nařízení k provozu škol, které připravilo MŠMT a MZd najdete zde

 

Testování – obecné informace

Součástí opatření je také povinnost se na začátku školního roku 3x otestovat antigenními testy.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze 16. 8. najdete zde

Testování proběhne pod dohledem pedagogických pracovníků (případně i zákonných zástupců) ve dnech 1. 9. (zvl. u žáků přípravné třídy a prvních tříd bychom chtěli požádat o pomoc rodiče), 6. 9. a 9. 9. antigenními testy zn. GENRUI.

 

Odkaz na video najdete zde

Leták k testování najdete zde

 

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky kromě krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Testování nepodstupují žáci a žákyně, kteří splní a doloží níže uvedené podmínky:

– očkovaní – 14 dní po plně dokončeném očkování,

– prodělaní onemocnění covid-19 (max. 180 dní od prvního pozitivního testu),

– doložení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a družině a dodržení dalších opatření)


Další informace k průběhu začátku školního roku

středa 1. září

slavnostní zahájení školního roku 8.00 (vyučování končí v 8.45)

třídní schůzky pro 0. a 1. ročník

obědy budou vydávány od 10.00 do 11.30

 

čtvrtek 2. září (třídnické hodiny)

1. ročník (vyučování končí v 9.40)

2. až 4. ročník (vyučování končí v 11.40)

5. ročník (vyučování končí ve 12.35)

6. až 9. ročník (vyučování končí ve 13.30)

 

třídní schůzky pro 1. stupeň (od 16.30)

třídní schůzka pro 9. ročník (od 17.00 – jídelna)

třídní schůzky pro 2. stupeň (od 17.30)

 

pátek 3. září (třídnické hodiny)

1. ročník (vyučování končí v 9.40)

2. až 4. ročník (vyučování končí v 11.40)

5. ročník (vyučování končí ve 12.35)

6. až 9. ročník (vyučování končí ve 13.30)

 

pondělí 6. září

vyučování dle rozvrhu