INFORMACE ZUŠ

Platbu za druhé pololetí školního roku 2022/2023 je nutno uhradit během měsíce února na účet ZUŠ: 276045939/0300 s uvedením jména dítěte a oboru, v. s. není již třeba. Výše platby je stejná jako v prvním pololetí. Někteří rodiče stále ještě úhradu za první pololetí neprovedli!!!

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ