INFORMACE ZUŠ

Výuka v hromadných oborech začíná v týdnu od 14. září!

TANEČNÍ OBOR v pondělí v tělocvičně na Zbraslavské, všichni rodiče dostávají informace písemně přímo od vyučující Bc. M. Voldřichové.

VÝTVARNÝ OBOR v pondělí, úterý a čtvrtek (ak. soch. Jitka Wernerová) a ve středu (Mgr. Tibor Rozsnyó) ve výtvarném ateliéru hlavní školní budovy (K Rybníku 800), jmenný seznam dětí v jednotlivých skupinách je zveřejněn pouze v budově na nástěnce ve vchodu školy a na dveřích výtvarného ateliéru.

HUDEBNÍ NAUKA v úterý (3. a 4. ročník) a ve středu (PHV, 1., 2., a 5. ročník), v učebně HV v hlavní školní budově, vyučující Julie Panenková, DiS., jmenný seznam na dveřích učebny. Žádosti o povolení individuální přípravy v tomto předmětu písemně zástupkyni pro ZUŠ B. Lvové.

Účast na výuce v ZUŠ rodiče nahlásí v družině, PŘEVÁDĚNÍ DĚTÍ mezi školními budovami je zajištěno. Rodiče nahlásí požadavek na převádění písemně zástupkyni pro ZUŠ B. Lvové (uvedou, zda požadují také převod do družiny zpět či nikoliv).

 

Blažena Lvová, ZŘ pro ZUŠ