MASOPUST V JESENICI

Masopustní oslavy, které již několikátým rokem organizuje město Jesenice, začaly v sobotu 8. února v jídelně naší základní školy, kde se od 14. hodiny scházeli velcí i malí účastníci průvodu. Maskovaní i nemaskovaní tu využili možnost dotvořit si masku z nabízeného materiálu na místě, případně se svěřit rukám a štětečkům pedagogů výtvarné výchovy, kteří jim na obličejích vytvářeli nejrůznější kreace odpovídající maskám či vlastní fantazii. V 15 hodin pak postava Masopusta vyzvala k zahájení reje a Pronobus po slibu, že všechny „maškary řádně se chovati budou“, převzal symbol masopustního práva z rukou rychtáře - starosty, jenž všechny hojně přítomné roztančil a poté pozval do průvodu a na hodování do „svého domu“ - městského úřadu, kde na všechny čekalo masopustní občerstvení a zábava především pro ty nejmenší s vyhodnocením nejlepších masek.

Za vedení školy Blažena Lvová, zástupkyně ředitele školy pro ZUŠ