OHLÉDNUTÍ ZA 1. OBOROVÝM DNEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

1. STUPEŇ

Oborový den 3.ACD

Za vědou do Plzně
Náš první exkurzní den 10. 10. 2017 jsme využili k návštěvě Techmánie v Plzni. Ve 3D kině jsme zažili to, co kosmonauti ve vesmírné stanici. Po tomto nezapomenutelném zážitku jsme přešli do expozice Techmánie, kde jsme si vyzkoušeli všechny herní prvky a různé pokusy, které prověřili náš důvtip. Formou hry jsme se chvíli stali vědci, vynálezci a televizními komentátory. Z exkurze máme plno zážitků, ale hlavně jsme se dozvěděli mnoho nových zajímavých věcí.

Žáci 3. A, C, D

 

Oborový den 4.A

V úterý 10.října se v naší škole konal 1.oborový den tohoto školního roku.Třída 4.A se rozhodla pro projekt Halloween. Děti si přinesly dýně a pustily se do tvořivé činnosti. Většině se velmi dařilo a toto jsou výsledky jejich zručnosti a fantazie.

Třídní učitelka Marie Kostúrová st.

 

Oborový den 5. třídy

Žáci 5. tříd navštívili v rámci prvního oborového dne hasičský záchranný sbor v Praze. Žákům se věnovalo 6 hasičů, kteří žáky seznámili nejprve se svou činností a poté žákům umožnili projít některé prostory stanice. Žáci se mohli posadit do hasičského záchranného vozu, vyzkoušeli speciální helmy i kyslíkovou bombu, která vážila skoro stejně jako oni sami. Prohlédli si a potěžkali některá hasičská náčiní – stříkačky, hadice, sekyru nebo třeba beranidlo na vyrážení dveří. Hasiči jednoho ze žáků názorně naložili na nosítka, připevnili mu záchranný límec a demonstrovali tak záchranu a transport zraněných. Dále žáci viděli, jakým způsobem se hasič připravuje na výjezd. Nejvíce se jim líbily požární tyče a překvapilo je, že i uprostřed noci mají hasiči pouze dvě minuty na to, aby se probudili, připravili a nasedli do auta. Žáci měli na konci prostor pro dotazy. Všichni odcházeli s velice pozitivním zážitkem!

 

2. STUPEŇ

Pes a kůň ve službách člověka

   První oborový den 10.10.2017 naše oborová skupina navštívila stanici pro výcvik policejních psů v Tuchoměřicích. Cvičí se zde psi hlídkoví a psi se specializací. Úkolem hlídkových psů je hledat pachatele. Hledají ho pomocí důkazů (kus oblečení) a pachové stopy. Psi se specializací jsou cvičeni na vyhledávání drog, výbušnin, zbraní, zavalených lidí nebo těkavých látek při zjišťování příčiny požáru. Bývají to většinou feny pro svou klidnější povahu a soustředěnost. Naproti tomu hlídku vykonávají většinou psi pro svou větší agresivitu. Psi se začínají cvičit hned po narození. Nejdříve se učí základní povely a teprve potom procházejí speciálním výcvikem.

    Policisté nám vyložili a předvedli práci psů se specializací na vyhledávání bomb a drog.

   Dále jsme mohli zhlédnout ukázku cvičení psa na poslušnost a na dopadení pachatele. Pes může člověku způsobit vážná zranění, takže některým zločincům stačí, když na ně pes začne štěkat.

   Policisté byli rádi za naši návštěvu a byli nám vděční i za psí pochoutky, které jsme přinesli.

   Návštěva stanice pro výcvik policejních psů byla velice zajímavá a poučná.

Mgr. Věra Langerová

 

Zdravý životní styl

Dne 10. 10. 2017 byl náš první oborový den. Sešli jsme se ve třídě  9.A ,řekli si základní  informace o psaní zpráv a deváťáci si vybrali témata pro svoji závěrečnou oborovou práci.

Povídali si o zdravém životním stylu – jak je důležité snídat, co jíst a jakou skladbu by měla mít naše strava, co pít a kolikJ. Také o tom jak je důležitý pohyb pro člověka, ale i regenerace a spánek.

Pak jsme se vydali do jesenického bazénku, kde jsme si vyzkoušeli hodinu aqua aerobiku, abychom zjistili, že cvičení ve vodě je velmi náročné a unavující. A pak už rychle do školy na oběd.

Mgr. Pajačová Šárka

 

Modrá hvězda života

První oborový den zdravotnické oborové skupiny Modrá hvězda života proběhl ve škole, kde jsme si povídali o několika stavech, které přímo ohrožují život - zástava srdeční akce, infarkt myokardu a cévní mozková příhoda.
Žáci se dozvěděli, jaké jsou příznaky, naučili se je rozeznávat a na základě příznaků poskytnout účinnou první pomoc.
Každý si prakticky vyzkoušel resuscitaci s důrazem na použití AED a volání na tísňovou linku záchranné služby.
V rámci nácviků volání na tísňovou linku jsme si popovídali také o výhodách aplikace Záchranka.

Bc. Řehák Robert

 

Historie fotbalu

Sešli jsme se v učebně 8.B kde jsme žáky seznámili s počátky fotbalu a jeho vývojem až do dnešní podoby (s videoukázkami). Dále jsme připomněli historii našeho nejslavnějšího klubu Dukla Praha. Následovala přednáška se zkušeným fotbalistou, který prošel mnoha kluby. A na závěr si žáci zkusili pod vedením tohoto fotbalisty, zatrénovat a zahrát na vlastní kůži ve školní tělocvičně.

Eisman Marek, Sůva David

 

Po stopách Karla IV.

První oborový den jsme s žáky strávili v Praze konkrétně u  Karlova mostu. Nejprve jsme šli do Muzea Karlova mostu. Muzeum je v některých sálech původního špitálu Křižovníků a kostela sv. Františka – nyní kostel rytířů sv. Kříže s červenou hvězdou.

Muzeum jsme absolvovali s výkladem o původním mostu (předchůdci Karlova mostu )– Juditině mostu. V muzeu jsou vidět i dochovalé zbytky Juditina mostu. Byl to kamenný most ležící po proudu severně od Karlova mostu, postavený mezi lety 1158 až 1172- Stal se tak nejstarším kamenným mostem v Českých zemích. Karel IV. Se rozhodl postavit větší a silnější most, protože Juditin most často zbourávala voda.

Součástí expozice byl názorný model stavby Karlova mostu.  Dále se žáci dozvěděli i o manželkách Karla IV. a jeho dalších činech a úspěších.

Hned po prohlídce muzea jsme šli na projížďku lodí po Vltavě.. Vyhlídková plavba nesla název Pražskými Benátkami. Z lodi jsme si mohli prohlédnout Karlův most, hlavu Bradáče (což byla zřejmě podobizna stavitele) i jedinečné panorama Pražského hradu z těsné blízkosti vodní hladiny. S kapitánkou lodi jsme dopluli až do kanálu Čertovka, kde jsme minuli kolo Velkopřevorského mlýna. Dále jsme viděli Soví mlýny i místo natáčení známého dětského filmu Chobotničky z II. patra.

Na závěr jsme prohlédli obě mostecké věže a sochy na Karlově mostu. 2. Oborový den bude pokračovat stavbou pražského hradu, katedrálou sv. Víta.

Dr. Olga Tumová

 

Chemie kolem nás

Dne 10. října se oborová skupina Chemie kolem nás vydala v rámci prvního oborového do Staré čistírny odpadních vod v pražském Bubenči. Tato významná národní kulturní památka ČR byla postavena roku před více než sto lety a fungovala až do roku 1967, kdy její funkci převzala Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově. I když je tedy již 50 let nefunkční, vše je zachovalé a to včetně parních strojů, které jsou stále schopny provozu a proto se památka snaží o zápis do fondu UNESCO.

Žáci měli možnost se seznámit s metodou čištění odpadní vody, prohlédnout si krásné cihlové interiéry bývalé čistírny a dozvěděli se i spoustu zajímavostí včetně té, že se v těchto prostorách natáčelo velké množství filmů včetně Šakalích let či snímku Mission Impossioble: Ghost protokol.

Závěrem prohlídky byl pro žáky připraven malý zážitek – Převozníkův prám. Plavbu po prámu devadesát metrů dlouhým tunelem usazovací nádrže si myslím užili všichni zúčastnění.

Celkově považuji tento oborový den za velmi vydařený.

Schwarzbacher Zeman Tomáš, DiS. , Mgr. Brtnová Věra

Významná geografická míta III

Dne 10. 10. 2017 se oborová skupina „Významná geografická místa III.“ vydala na svůj
1. oborový den ve školním roce 2017/2018. Jako již tradičně jsme na tomto oborovém dni zažili nepříliš pěkné počasí, ale většina z nás si již zvykla, že jakmile jedeme, tak nám prší a už nám to náladě neubírá, ale spíše se tomu smějeme.

V tento den jsme navštívili Pravčickou bránu nacházející se až za Děčínem, poblíž německých hranic. Pro cestu k bráně jsme si zvolili delší cestu, která neměla být tak náročná a měla vést po horizontu, ale přesto si někteří z nás horizont představují jinak. Cesta byla dobrodružná, jelikož jsme museli zdolávat nejednu kalužinu, zablácený terén či kameny s pískem, ale o to jsme si cestu více užili, i když z nás doma asi radost neměli. Odměnou za tento terén pro nás byla Pravčická brána, která se nám na konci naší cesty zjevila. Zakoupili jsme si vstupenky, posilnili se a vydali se prozkoumávat jednotlivé vyhlídky.

Pro cestu k autobusu jsme zvolili jinou, kratší cestu, ale o to byla více z kopce a všichni jsme byli rádi, že jsme tudy nemuseli jít nahoru. Tradičně jsme se také zastavili v rychlém občerstvení, abychom oborový den správně zakončili a dali si zaslouženou odměnu. Po této zastávce jsme se již těšili ke škole a domů, až si odpočineme.

 

Mgr. Kubů Eliška, Martina Panošová

 

Architektura a design

První oborový den se naše skupina vypravila do Prahy na Bienále experimentální architektury  Zaha Hadid Architects: Unbuilt  v Galerii Jaroslava Fragnera. Výstava představila neznámé, nerealizované projekty jednoho z nejvýznamnějších architektonických ateliérů na světě.  Následně jsme navštívili Galerii Tančící dům, kde se konala výstava: 13 komnat První republiky- Československo 1918-1938 v dobových originálech. K vidění byly dobové kostýmy, výtvarná díla, tehdejší zařízení interiérů, automobily a mnoho dalších zajímavostí.  Po výstavě jsme šli ještě na vyhlídku Tančícího domu.

Až na nepříznivé počasí byl oborový den celkem vydařený a zajímavý.

 MgA. Naďová Pavla

 

Netradiční sporty (golf)

Dne 10. 10. 2017 se konal první oborový den v tomto školním roce. Ráno jsme se sešli ve třídě 9. A, kde nám p. učitel Čížkovský řekl základní instrukce k našemu oboru.  První oborový den byl věnován golfu, proto jsme se vypravili na golfové hřiště v nedalekých Zdiměřicích. Tam na nás již čekali dva instruktoři, kteří nás seznámili s historií golfu a se základními pravidly hry. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny – praváky a leváky. Instruktoři nám ukázali, jak se odpaluje golfový míček a poté jsme si to i zkoušeli. Oborový den se nám moc líbil, těšíme se na další netradiční sport, který pro nás p. učitel připravil.

J. Klimt, 7. A

 

Svět hudby

Dne 10.10.2017 proběhl první oborový den, kdy naši oborovou skupinu - Svět hudby, poctil návštěvou vynikající muzikant, zpěvák a producent David Csenge, který založil doprovodnou kapelu zpěvačky Ewy Farne, Olgy Lounové nebo zpěváka Davida Deyla.
David Csenge se nejvíce proslavil působením v hudební skupině Embassy, která koncertovala po celé České republice.
V prvním bloku oborového dne si děti připravily otázky, které poté použily při asi hodinovém rozhovoru s Davidem. Následovala hudební okázka, kdy nám David zahrál a zazpíval 2 písně, poté si vyslechl zpěv žákyně 9.A- Nikoly Tomšíkové a řekl jí cenné konstruktivní připomínky. V závěrečném bloku si celá oborová skupina s Davidem zazpívala píseň Halleluja a na konec se děti společně s mladým umělcem vyfotily a proběhla malá autogramiáda.
Za oborovou skupinu

Jiskrová Andrea, Bc.