OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU ZŠ A ZUŠ JESENICE, p.o. NA ROK 2023

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


Informace zveřejňované podle § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou uvedeny v níže uvedených odkazech Návrh střednědobého výhledu rozpočtu a Agregovaný návrh rozpočtu