POSLEDNÍ DEN ROKU 2018 V ZŠ A ZUŠ

Několikaletá tradice „zpívání na schodech“ v jesenické škole pokračovala i letos a v pátek 21. prosince se chodby 1. patra školní budovy zaplnily žáky prvního i druhého stupně, aby si společně za hudebního doprovodu žáků a učitelů ZUŠ zapívali vánoční koledy a popřáli si se svými vyučujícími krásné Vánoce a hlavně ve škole úspěšný rok 2019. Jménem pedagogického sboru pak všem popřála ředitelka školy Jitka Novotná spolu se svými kolegy zástupci. Ji a její zástupce chvíli poté přivítal na městském úřadu nově zvolený starosta Pavel Smutný, který rovněž se svými místostarosty Ivou Řehulkovou a Martinem Kurucem popřál všem pedagogům pohodové vánoční svátky a všem navzájem pak především pro školu přínosnou spolupráci v roce 2019.

Blažena Lvová,
ZŘ školy pro ZUŠ