Přihlášky do ŠD a ŠK

Přihlášky do školní družiny a školního klubu odevzdejte nejpozději do pátku 21. 6. 2019 své vychovatelce (vychovateli) nebo do schránky na recepci hlavní budovy školy. 

Podmínkou přijetí je zaplacení školného na první pololetí školního roku 2019/2020 (ŠD 1500 Kč, ŠK 500 Kč), a to nejpozději do 28. 6. 2019.