REGISTRACE DÍTĚTE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Vážení rodiče,
zápis do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 proběhne osobní přítomností dětí a rodičů ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2024 vždy od 13:00 do 18:00 hodin.


Registrace k zápisu:

Registrace probíhá ve dvou krocích (od 8. 4. – 12. 4. 2024):

1. Vyplnit dotazník k zápisu, který je k dispozici zde (ukončeno 12. 4. 2024 ve 24:00).
(Heslo potřebné k potvrzení zvolené rezervace v rezervačním systému se dozvíte na konci vyplněného a odeslaného dotazníku.)

2. Rezervace
v rezervačním systému zde. (Zvolte si den a čas kdy přijdete s dítětem k zápisu.)Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání není třeba tisknout a nosit, bude vytištěno na místě po kontrole údajů Vámi uvedených v dotazníku k zápisu
  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • po této formální části se uskuteční motivační část každého dítěte s paní učitelkou – maximálně 20 min.

Více informací k zápisům se dozvíte zde