RODINNÉ MUZICÍROVÁNÍ

Společné vystoupení rodičů s dětmi (či dětí s rodiči) se již pravidelně objevuje vždy ve druhé půli června v celoročním programu práce ZUŠ. Je potěšující, že už nemusíme rodiče, příbuzné a rodinné přátele k této umělecké aktivitě přemlouvat, jako tomu bylo ještě před několika lety. Chuť společně si zahrát i zazpívat se projevuje nejen na stoupající kvalitě, ale i na spontaneitě všech vystoupení, od těch nejmenších až po rodinné kapely.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ