ŠKOLNÍ AUTOBUS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

   připomínáme informace MÚ Jesenice ohledně školního autobusu. Je potřeba nejpozději do 30. 6. potvrdit písemně na e-mail: skolni.autobus@mujesenice.cz, že žák „příjmení, ročník a třída žáka" bude nadále využívat službu Školní autobus v Jesenici. Do předmětu potvrzení je vždy nutné uvést číslo průkazky žáka (je shodné s číslem žádosti, číslo přiděluje město Jesenice).

 

Dále je zákonný zástupce žáka povinen vždy město informovat o tom, že žák přestává využívat službu „Školní autobus v Jesenici“, a to i v případě, že důvodem je ukončení docházky do školy v Jesenici.

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.