ŠKOLSKÁ RADA - VOLBA NOVÉHO ČLENA

Vážení rodiče,

   vzhledem k stěhování se členky školské rady paní Viktorové Vás vyzýváme, pokud máte zájem stát se novým členem školské rady, k zasílání vašich životopisů a fota na mailovou adresu skola@jesenickaskola.cz, a to do 31. 7. 2019. 

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji doplňující volby do školské rady ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE, příspěvkové organizace.

Návrhy kandidátů (životopis a fotografie) mohou oprávněné osoby podávat do 31. 7. 2019 prostřednictvím e-mailové adresy skola@jesenickaskola.cz. Listina kandidátů bude zveřejněna od 28. 8. 2019 na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

Tajná volba proběhne při prvních rodičovských schůzkách v září (1. ročník 2. 9. 2019, 2.-9. ročník 3. 9. 2019). Volební urny budou v recepcích školy. Výsledky dodatečné volby budou vyhlášeny do 14 dnů od ukončení volby. Volební orgán, který zajistí průběh volby, jmenuje ředitelka školy.

 

                                                                                 

Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná

       ředitelka školy