TANEČNÍ OBOR ZUŠ

povede od 8. dubna nová taneční pedagožka, absolventka HAMU Praha, MgA. Helena Ratajová, která vyučuje na taneční konzervatoři Duncan centre v Praze. Rozvrh výuky zůstává beze změny (pondělí od 13.15 skupina mladších žákyň, od 15.30 skupina starších žákyň).

Blažena Lvová,
ZŘ školy pro ZUŠ