TANEČNÍ OBOR ZUŠ

Výuka pod vedením MgA. Heleny Ratajové bude probíhat každé pondělí v tělocvičně Zbraslavská 68 jako doposud takto:

13.15 – 15.15 skupina mladších žákyň
15.15 – 17.15 skupina starších žákyň

Blažena Lvová,
ZŘ školy pro ZUŠ