UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY

Žádáme všechny rodiče a návštěvníky školy, aby neprocházeli školou z tělocvičen do hlavní budovy a používali výhradně hlavní vchod školy. Jen tak můžeme zajistit bezpečnost Vašich dětí!

ZŠ A ZUŠ JESENICE, příspěvková organizace