UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO STRÁVNÍKY Z 0. ROČNÍKU A 3. AŽ 9. ROČNÍKU

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám připomenout, že pátek 28. 6. je běžný školní den a děti mají přihlášený oběd.

Pokud dítě bude odcházet hned po vysvědčení a Vy chcete oběd odhlásit, můžete tak učinit do středy 19. 6. 2019. Po tomto datu nebude odhlášení možné a oběd si budete muset odebrat.

                                                                                              Dana Truhlářová

                                                                                          vedoucí školní jídelny