UPOZORNĚNÍ ZUŠ

Připomínáme rodičům, aby si zkontrolovali platbu školného za 2. pololetí školního roku 2021/2022. Velká část žáků nemá doposud zaplaceno (splatnost únor 2022!). Pokud nebude školné uhrazeno do 27. 5. 2022, nemají žáci nárok na další výuku, absolvování postupových zkoušek a na pokračování ve výuce daného oboru v dalším školním roce.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ