UPOZORNĚNÍ ZUŠ

Paní učitelka M. Kořínková (flétny) z důvodu nemoci nadále nevyučuje až do 22. 12. 2022 včetně.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ