UPOZORNĚNÍ ZUŠ

Výuka HUDEBNÍ NAUKY ve středu 24. dubna ODPADÁ,
pan učitel je v porotě soutěže ve hře na dechové nástroje.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ