ÚPRAVA ŠKOLNÍHO ŘÁDU S PLATNOSTÍ OD 1. 2. 2017

Vážení rodiče,

       vzhledem ke skutečnosti, že k 1. 2. 2017 dojde k úpravám ve školním řádu, chtěli bychom vás požádat, abyste si nové znění prostudovali.

Seznámení se školním řádem potvrďte svým podpisem na formuláři, který vám předají vaše děti.

 

Nový školní řád ke stažení zde

 

ZŠ a ZUŠ Jesenice, příspěvková organizace