VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ LDO ZUŠ ŽÁKŮ ŠTĚPÁNKY BORSKÉ

Ve středu 19. prosince připravili nejmladší žáci spolu s divadelním souborem mladších žáků „Perdi“ a divadelním souborem starších žáků „Čtvrtečníci“ divadelní podvečer „4P“, zahrnující Pohádku, Příběh, Pověst a Poučení. Před zcela zaplněným divadelním sálem se tak vystřídala zhruba polovina všech žáků, kteří navštěvují literárně dramatický obor ZUŠ. V posledních letech zájem o práci v tomto obru mezi dětmi i rodiči stoupá, a tak se druhá část žáků přestaví s tím, co se za první pololetí školního roku naučili a nastudovali, až po vánočních svátcích, a to hned 10. ledna.

Blažena Lvová,
ZŘ školy pro ZUŠ