VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE

Vysvědčení vydávají všichni učitelé ZUŠ V PÁTEK 26. 6. OD 9.00 HODIN, tedy v návaznosti na základní školu, pouze v hlavní školní budově (K Rybníku 800). Žákům výtvarného oboru bude vysvědčení vydáváno ve výtvarném ateliéru, všem ostatním v hudebně ve 2. patře školy. Žáci, kteří do školy od 11., případně od 25. května nedocházeli, musí přinést od rodičů  podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (ke stažení na webu školy), pokud ho již na základě této povinnosti neodevzdali v základní škole Jesenice. Bez tohoto prohlášení nelze do budovy školy vstupovat, což platí i pro žáky, kteří do ZUŠ v Jesenici dojíždějí z jiných škol.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ, 19. 6. 2020