VÝSTAVA VO ZUŠ

„Úroveň našich malých výtvarníků je stále rok od roku lepší a lepší. Mohu s jistotou říci, že některé naše práce jsou na takové úrovni, že by mohly konkurovat leckterým středním uměleckým školám.“ To jsou slova Jitky Wernerové, akademické sochařky, která je jednou ze dvou pedagožek, které se v základní umělecké škole věnují vzdělávání malých i větších žáků, kteří si takto rozšiřují a prohlubují své schopnosti ve výtvarné tvorbě. Její slova k otevření výstavy a k vystaveným dílům přečetla návštěvníkům B. Lvová, protože náročnost instalace a horké počasí vykonaly své a J. Wernerová musela být ze zdravotních důvodů z účasti na vernisáži omluvena. Výstava, která byla slavnostně otevřena v atriu firmy Ferring-Léčiva, a.s., představuje průřez celoroční prací všech žáků výtvarného oboru ZUŠ a ukázku prací absolventky I. cyklu Kateřiny Kyselé ze třídy MgA. Pavly Naďové. Malba, kresba, keramika, exponáty trojrozměrné, to vše opět na nějaký čas rozzářilo prostory atria, jak zmínil v úvodním slovu ředitel firmy ing. P. Hořínek. Absolventce i její učitelce pak poděkovala ředitelka školy Mgr. J. Novotná. Potěšila i návštěva starosty města ing. P. Smutného, který spolu se zastupitelkou a předsedkyní kulturní komise ing. J. Vidímovou krátce zmínil přínos existence ZUŠ nejen k rozvíjení spolupráce mezi jednotlivými subjekty města, ale ke kulturnímu životu Jesenice vůbec. Vernisáž již tradičně doplnilo vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ, kdy slavnostní fanfáry v podání trumpetisty J. Jedličky a jeho učitele J. Šefla zazněly v úvodu a závěru této akce, sólovou hrou na zobcovou flétnu pak proložila jednotlivé proslovy T. Petříčková. Za velkou pomoc při instalaci výstavy je třeba poděkovat kolegovi T. Rozsnyó a nesmírně obětavému panu Šilhovi.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ