VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ VE FERRINGU - 15.11.2018

Ve čtvrtek 15. listopadu účinkovali žáci ZUŠ v hudební části vernisáže ve firmě Ferring-Léčiva, a.s. Výstava představuje fotografie barevné i černobílé, které pořídili zaměstnanci firmy v čase svých dovolených a výletů, zachycující krajinu, přírodní scenérie, detaily i momenty ze života obyvatel té které navštívené oblasti či země. Naši žáci jsou na vernisáže výstav v této firmě zváni již pravidelně a i tentokrát svým hudebním vystoupením celou akci příjemně doplnili. Poděkování patří učitelkám Ireně Pastierikové a Markétě Kořínkové, které žáky připravily a také s nimi společně vystoupily. Pochvalný potlesk přihlížejících si plně zasloužily flétnistky Stella Peterková, Terezka Petříčková a Klára Sklenská stejně tak jako akordeonista Samuel Kán.

Blažena Lvová,
ZŘ školy pro ZUŠ