ZÁVĚREČNÁ VYSTOUPENÍ HO ZUŠ PRO RODIČE A VEŘEJNOST

Během měsíce června představili žáci jednotlivých tříd hudebního oboru v rámci přehrávek nebo veřejného vystoupení výsledky své celoroční práce ve výuce hry na vybraný hudební nástroj či zpěv. Instrumentalisté vystupovali v divadelním sále hlavní školní budovy a část žáků oboru zpěv ze třídy Jany Hrdličkové vystoupila benefičně ve farním kostele Narození Panny Marie v Oleškách u Radějovic. Malí i větší flétnisté ze třídy Markéty Kořínkové vystoupili také v netradičním prostředí, a to v koncertním sále jednoho z malostranských paláců, kde sídlí Konzervatoř Jana Deyla.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ