ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU

V pondělí 24. června se v divadelním sále školy sešli rodiče malých i větších tanečnic, jichž se po peripetiích s předchozím pedagogickým vedením tanečního oboru doslova na poslední chvíli ujala nová taneční pedagožka MgA. Helena Ratajová. Ta během necelých tří měsíců dokázala téměř nemožné: připravila se dvěma skupinami dívek celkem tři choreografie, v nichž probudila v děvčatech opět zájem o moderní scénický tanec a o celkově pohybovou kulturu. Přišla také s nápadem propojit i v takto krátkém čase taneční obor s hudebním. Učitel Josef Bárta tak spolu s žákyní Isabelou Soukupovou, klarinetistkou, živě doprovodili jednu z choreografií na téma populárních Pirátů z Karibiku. Další choreografie byly hudebními vstupy proloženy, představili se v nich se svými žáky kytarista Zoran Ristič se svým žákem Ivanem Lubyako a Štěpánka Zámečníková se svou žákyní Markétou Laštovkovou. Poděkování patří zaslouženě všem vystupujícím a jejich pedagogům, stejně tak rodičům, kteří své děti v uměleckých zájmech podporují. Budeme rádi, když se v září do tanečního oboru přihlásí ještě další zájemci z řad dívek, ale i chlapců!

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ