ZPRÁVA PRO RODIČE DĚTÍ Z BUDOUCÍHO 0. A 1. ROČNÍKU

Dne 13. 6. 2019 proběhne v prostorách hlavní budovy školy schůzka s rodiči našich budoucích žáků 0. a 1. ročníku. Zde budou podány informace o ŠD a školní jídelně. 

0. ročník - od 15:30 v malé jídelně

1. ročník - od 16:00 v jídelně školy