Projektové dny

Témata ročníkových prací pro žáky 9. ročníku ve školním roce 2018/2019

Věra Brtnová

1. Aspirin (historie výroby léku, účinky aktivní složky léku, současné poznatky a využití

              Aspirinu)

2. Pivo (výroba piva, historie výroby piva (Sumerové), zajímavosti ze současnosti, vliv pití  

              piva na lidské zdraví)

3. Halogenderiváty (zástupci halogenderivátů, výběr jednoho halogenderivátů a bližší popis

                                 jeho vlastností, použítí, vlivu na životní prostředí)

 

Josef  Čížkovský

1. Jan Palach (osobnost, protestní sebevražda – její motivy, ohlas v českých dějinách)

2. Leonardo da Vinci (život a dílo, všestranná renesanční osobnost – malíř, vynálezce…)

3. První pražská defenestrace (husitské hnutí, husité, významné bitvy, význam husitství)

4. Napoleon Bonaparte (osobní život, vojevůdce, státník, významné bitvy, vzestup a pád)

 

Marek Eisman

1. Beach soccer

2. Beach volejbal

3. Hokejbal

 

Zuzana Haubová

1. Australian Animals

2. Crown Jewels od the United Kingdom

3. Interesting facts about Canada (geography, aboriginal people, climate, religion)

 

Andrea Jiskrová

1. Fenomén kapela Queen 

2. Michael Jackson – král popu

3. Lil Peep – život umělce 

 

Eliška Kubů

1. Cestovní ruch

2. Cestovní ruch v ČR

3. UNESCO a památky UNESCO v České republice

 

Marek Labák

1. Robotika – domácí, výrobní a rekreační využití

2. 3D tisk

3. Ekologie

4. Parkour

 

Věra Langerová

1. Karel Čapek

2. Publicistický styl (média a společnost)

3. První světová válka a její vliv na literární tvorbu českých a světových spisovatelů (ztracená 

    generace, J. Hašek, F. Šrámek)

 

Beáta Mrázová

1. British Counties – britské kraje

2. Native American Tribes  ­­– americké domorodé (indianské) kmeny

3. Steve Irwin 

 

Pavla Naďová

1. Interiérový design

2. Kubistická architektura v Praze

3. Módní design

 

Taťána Nadymáčková

1. Food and cooking (eating habits, British and Czech cuisine)

2. Holiday Customs (What holidays do you and your family like to celebrate? What does 

                                  Christmas mean to you? Special days around the Word.)

3. Back to the Wild. (What can people do to help wild animals? What do you think some 

                                  people might have problems with animals like wolves and bears?)

4. Route 66. (The USA)

 

Šárka Pajačová

1. Zdravá výživa
2. Anorexie, bulimie
3. Lední hokej

 

Petr Pavelka

1. Pythagoras a jeho slavná věta c2 = a2 + b2 (historie)

2. Historie čísla π   (Ludolfovo číslo)

3. Historie vzorců: (a + b)2 = ….        (a - b)2 = ….               a2 – b2 = ….

 

Marie Popelková

1. Národní parky České republiky

2. Jan Jánský – objev krevních skupin

3. Fytoterapie – léčivé byliny a jejich využití

 

Jan Purkar a Robert Řehák

1. Sluneční soustava

   - tělesa sluneční soustavy

   - dělení planet

2. Fyzika v běžném životě

   - vyber tři technické vynálezy a vysvětli je z hlediska fyziky

   - vyjmenuj fyziky či vynálezce, kteří se na těchto vynálezech podíleli 

3. Meteorologie pro běžný život

   - základní meteorologické prvky

   - uveď měřící přístroje

   - zaměř se na vznik oblačnosti

   - uveď typy oblačnosti

   - význam meteorologie pro běžný život

 

Michaela Rejnová

1. Celtic tailes

2. Feast days of the year

3. The world´s best Tourist attractions

 

Tomáš Schwarzbacher Zeman

1. Jaderná energetika

(jaderné elektrárny v ČR, bližší informace a popis, výhody x nevýhody jaderné energetiky a elektráren, popis jaderných elektráren, štěpná jaderná reakce, nakládání s jaderným odpadem)

2. Nakládání s odpady

(možnosti odstraňování – recyklace, rekultivace, skládky odpadů, spalování odpadů (ZEVO); množství vyprodukovaného odpadu, čistírny odpadních vod; problémy s odpady ve světě – Banter Gebang, ostrov z odpadků, odpadní vody)

3. Alkohol

(druhy alkoholických nápojů, výroba, konzumace alkoholických nápojů, vliv konzumace alkoholu, zdravotní obtíže v závislosti na konzumaci alkoholu, závislost na alkoholu, léčba)

 

Lukáš Smola

1. Slang vybraného sportu 

2. Slang vybraného sportu 

3. Antika ve filmu 

4. Harry Potter – komparace filmu a literárního díla 

 

David Sůva

1. Biom - dle vlastního výběru, charakterizovat, popsat lokalitu (pásmo), přírodní podmínky,  

                organismy, adaptace organismů k danému prostředí.

2. CHKO České republiky

3. Gregor Johann Mendel

 

Žáci 9. ročníku se budou od 18. 2. do 22. 2. přihlašovat u jednotlivých vyučujících (tomu, kdo se nepřihlásí, bude téma u některého z učitelů přiděleno vedením školy).

 

 

Přiložené soubory