UPOZORNĚNÍ ZUŠ

Výuka v hudebním oboru probíhá prezenčně POUZE v modu 1 + 1 (jeden žák + jeden učitel), od 19. dubna navíc také v oboru sólový zpěv. V hromadných oborech pokračuje výuka distanční formou. Ve výtvarném oboru se žáci přihlašují nově i přes google učebnu, v tanečním a literárně dramatickém oboru dostávají žáci výukový materiál přímo od svých vyučujících. Pracovní listy z hudební nauky najdou žáci zde. Termín odevzdání: 10. května. Závěrečné kontrolní testy se budou konat v prvním červnovém týdnu. V případě, že stále ještě nebude v hromadných oborech povolena prezenční výuka, budou testy zveřejněny na webu s termínem odevzdání.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ