Články

Vážení rodiče, školské poradenské pracoviště pracuje od října 2019 ve složení výchovný poradce pro 1. stupeň, výchovný poradce pro 2. stupeň, speciální pedagogové, metodik prevence. Psychologa máme…

Celý článek